Informacje komitetu wyborczego

Wyborcy, który utworzyli komitet wyborczy wyborców:

Dominik Dragon

Ewa Lutogniewska

Aleksandra Śnieżek

Tomasz Liszka

Piotr Szczęśniak

Wojciech Nurek

Mateusz Szczepaniak

Beata Kaniowska

Miłosz Chruściel

Jolanta Kozak

Kajetan Gornig

 

Postanowieniem nr 2019/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
Komisarz Wyborczy w Katowicach II przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Dla Gliwic Kajetan Gornig Dominik Dragon w celu zgłoszenia kandydata na prezydenta miasta w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Gliwice zarządzonych na dzień 5 stycznia 2020 r.

Postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia.pdf

 

Adres i dane Komitetu to:

Komitet Wyborczy Wyborców Dla Gliwic Kajetan Gornig Dominik Dragon,

Raciborska 19/2, 44-100 Gliwice

NIP: 6312688452, REGON: 384827644,

 

Pełnomocnik Wyborczy:
Dominik Dragon

 

Pełnomocnik Finansowy:
Aleksandra Śnieżek

 

Rejestr zaciągniętych zobowiązań:

 

Rejestr wpłat:

Rejestr wpłat od osób fizycznych.pdf

Pouczenie:

 

Art. 129 [Dozwolone pozyskiwanie i wydatkowanie środków]

  • 1. Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki jedynie na cele związane z wyborami.

Art. 130 [Zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania majatkowe]

  • 1. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy.
  • 2. Bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.

Podstawa prawna publikacji:     
102 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, tj. z dnia 22 lutego 2019 r.)