Oświadczenia

Oświadczenie w sprawie zakupu udziałów w spółce Mysłowickie Centrum Zdrowia

W grudniu 2013 roku Miasto Mysłowice sprzedało udziały w spółce Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. za kwotę 135 000 złotych. Udziały były obciążone zadłużeniem w wysokości 2 700 000 złotych, które kupujący zobligowali się spłacić. Zadłużenie stanowiło około 30 proc. rocznych przychodów Spółki, która dodatkowo generowała 500 000 zł straty rocznie.

Sprzedaż nie obejmowała nieruchomości, ani żadnego wartościowego sprzętu medycznego. Kupujący zobligowali się do utrzymania zatrudnienia i kontynuowania działalności w ramach kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto Mysłowice po sprzedaży udziałów nie umorzyło żadnych zobowiązań. Sprzedaż nastąpiła w drodze publicznej oferty, do której każdy mógł przystąpić.

Kupującymi byli pracownicy szpitala zebrani w konsorcjum wraz z inną spółką medyczną, w której Kajetan Gornig posiadał 10 proc. udziałów. Dla przykładu w Gliwicach na podobnych zasadach działają dwa szpitale tj. Szpital Wielospecjalistyczny oraz Szpital przy ul. Radiowej.

Sprawę opisał „Fakt” w dniu 24 stycznia 2014 r. w artykule pt. „Politycy PO kupują szpital za bezcen”. W tym dniu odbyła się debata w Sejmie poświęcona prywatyzacji szpitali w Polsce, co zostało wykorzystane w trakcie dyskusji plenarnej. Konsekwencją artykułu i debaty w Sejmie była kontrola przeprowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Mysłowickie Centrum Zdrowia to niewielki powiatowy szpital o dwóch oddziałach: wewnętrznym i ginekologiczno – położniczym. Po przejęciu przez pracowników rozwinął swoją działalność o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną oraz Poradnię Lekarza Rodzinnego. Dzięki nowym inwestycjom i zmianom organizacyjnym mysłowicka porodówka stała się jedną z najlepszych w województwie śląskim (wg rankingu TOP 13 najlepszych porodówek w woj. śląskim wg Dziennika Zachodniego w 2019 roku). Wszyscy pacjenci przyjmowani są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie ponoszą z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Kajetan Gornig